Servicebegäran

Du kan skicka en serviceförfrågan via detta serviceformulär.

Du hittar modell- och serienumret när du öppnar grilldörren på insidan av vänstra dörren.

  • I exemplet har modellnumret markerats med en 1
  • I exemplet har serienumret markerats med en 2
Inga filer har valts
Inga filer har valts

Vi tackar dig i förväg för att du skickat den begärda informationen. Vi kommer att behandla din förfrågan inom 1-2 arbetsdagar.

För information om dina personuppgifter hänvisar vi till vårt sekretessförklaring