Servicebegäran

Du kan skicka en serviceförfrågan via detta serviceformulär.

Du hittar modell- och serienumret när du öppnar grilldörren på insidan av vänstra dörren.

  • I exemplet har modellnumret markerats med en 1
  • I exemplet har serienumret markerats med en 2
Inga filer har valts
Inga filer har valts

Vi tackar dig i förväg för att du skickat den begärda informationen. Vi kommer att behandla din förfrågan inom 1-2 arbetsdagar.

För information om dina personuppgifter hänvisar vi till vårt sekretessförklaring

E_CORE_WARNING Error in file Unknown at line 0: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php71/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so' - libMagickWand.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory